transocean coatings

Transocean coatings
+31 (0)58 - 212 95 45
info@zandleven.com

Algemene richtlijnen

Alvorens een coating daadwerkelijk kan worden aangebracht zijn er vele elementen welke een rol (kunnen) spelen. Om al deze (uiteenlopende) informatie toe te voegen aan de Technische Data Sheets, zal leiden tot een zeer onoverzichtelijk document.

Daarom heeft Zandleven er voor gekozen al deze aanvullende informatie per onderwerp, vast te leggen in zogenaamde A(lgemene) bladen. Bij de meest producten zijn deze A-bladen beschikbaar op product niveau.
In dit hoofdstuk ziet u alle A-bladen, met de meest uiteenlopende onderwerpen, in 1 oogopslag.

 

A1 Etikettering
Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen.
Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden.
De wijze waarop deze informatie gegeven dient te worden is precies in de wet geregeld
 
Klik hier voor het gehele informatieblad

 
A2 Fysische gegevens
Omschrijvingen van de fysische gegevens van onder andere:
vaste stofgehalte, droge laagdikte,mengen twee componenten en verdunnen.  
 
Klik hier voor het gehele informatieblad

 
A3 Chemische resistente lijst
Voor Monopox HB systemen.
Het selecteren van een optimaal verfsysteem in een bepaald milieu is in het algemeen zeer specialistisch, vraag hiervoor advies aan de technische dienst van Zandleven.

Bijgaand een lijst van diverse producten en chemicaliën die zijn getest, in het algemeen bij kamer-temperatuur. Het is onmogelijk hierin volledig te zijn, bedoeld is u een globaal overzicht te geven en de keuze en het verfsysteem hiermee te vereenvoudigen.
 
Klik hier voor het gehele informatieblad

 
A4 Algemene richtlijnen staalconservering
Omschrijving van de algemene richtlijnen van staalconservering;
voor en na het stralen, droge laagdikte, transport en montage.
 
Klik hier voor het  informatieblad

 
A5 Richtlijnen voor applicatie op beton
Omschrijving van de algemene richtlijnen voor applicatie op beton;
ondergrondcondities,repareren, egaliseren en coaten.
 
Klik hier voor het informatieblad

 
A6 voorbehandeling constructies staal
Omschrijving van de algemene richtlijnen voor de voorbehandeling van constructies staal; reinheidsgraden, stralen, ruwheid en correctiewaarden.
 
Klik hier voor het informatieblad

 
A7 Verftechnische termen
Alfabetisch overzicht van Verftechnische termen
 
Klik hier voor het  informatieblad

 
A8 Onderhoud & reiniging
Het correct en tijdig reinigen van het gecoate oppervlak is noodzakelijk voor het behoud en
beschermingsduur verlenging van het coatingsysteem
 
Klik hier voor het  informatieblad

 
A9 Meten & registreren
EN 1090 controleren is registreren.
 
Klik hier voor het  informatieblad

 
A10 Leidingmarkering
Veiligheid in bedrijven omvat naast noodverlichting en vluchtwegen, volgens de Europese Richtlijn 92/58 (Europese voorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk) ook leidingmarkeringen. In Nederland kent men voor het markeren van leidingen de norm NEN 3050 (voor België geldt de norm NBN 69). Deze normen geven aan dat leidingen waar gassen en vloeistoffen doorlopen, door de werkgever minimaal geïdentificeerd moeten worden door het aanbrengen van een kleur op een leiding.
 
Klik hier voor het  informatieblad

 
A11 Kleurtolerantie
CMC kleurafstand beoordelingssysteem voor de Zandleven RAL- Master- kaart

Klik hier voor het informatieblad